Click for English
Ana Sayfa

Hizmetler/Danışmanlık Hizmetleri
Asis Grup yazılım danışmanlık hizmetini yayınlarını satın alan yada eğitim ve seminerlerine katılan Türkiye’de yüzlerce kamu kurumuna halihazırda aşağıda sayılan danışmanlık hizmetlerini vermektedir.
 • Analitik Bütçe
 • Tahakkuk esaslı Muhasebe
 • Performans esaslı bütçeleme
 • 5018 sayılı kamu mali yönetimi ve kontrol kanunu
 • Taşınır mal
 • Amortisman
 • Kamu ihale mevzuatı
 • Stratejik planlama
 • GIS – MIS veritabanı entegrasyonu
 • Veritabanı yönetim sistemleri
 • Yönetim Bilişim sistemleri
 • Kurumsal portal sistemleri
 • E-belediye hizmetleri
 • Güvenlik yönetim yazılım hizmetleri
© Copyright Asis Grup 1998-2019 Kültür Bakanlığı'nın firmamıza tahsis ettiği BİL-KOD:1024