Click for English
Ana Sayfa

Hizmetler/Eğitim Hizmetleri
Asis Grup yazılım eğitim hizmetleri alanında Türkiye’nin bir çok ilinde gerek Mahalli idare dernekleri, mahalli idare birlikleri ve belediyeler tarafından düzenlenen seminerlerde aşağıdaki konularda eğitimler vermektedir.
  • Analitik Bütçe
  • Tahakkuk esaslı Muhasebe
  • Performans esaslı bütçeleme
  • 5018 sayılı kamu mali yönetimi ve kontrol kanunu
  • Taşınır mal
  • Amortisman
  • Kamu ihale mevzuatı
  • Stratejik planlama
  • GIS – MIS veritabanı entegrasyonu
  • Veritabanı yönetim sistemleri
© Copyright Asis Grup 1998-2019 Kültür Bakanlığı'nın firmamıza tahsis ettiği BİL-KOD:1024