Click for English
Ana Sayfa

Projeler/Makina İkmal ve Araç Takip Otomasyonu

İdarenin  tüm  birimlerine ait  araçlara verilecek  bakım onarım hizmetlerin  yapılması, takibi   ve  ikmali öngörülmüştür.  İş ve işlemlerin araç bazında esas  alındığı  otomasyon, aşağıdaki 4  ana başlık altında oluşturulmuştur.

  1. Araç  Takip işlemleri
  2. Araç  Bakım  Onarım
  3. Ambar ve  Stok  Yönetimi
  4. Akaryakıt  Stok ve Giriş Çıkış  yönetimi
  1. Araç Takip İşlemleri : Bu modülde,  Taşıtların  tanımlamaları yapılarak taşıta ait tüm işlemlerin elektronik ortamda  araç plakası kullanılarak yapılması  sağlanmıştır.
  a. Görev emri Takip İşlemleri
  b. Akaryakıt İşlemleri
  c. Bakım servis İşlemleri
  d. Kaza Hasar işlemleri
  e. Ceza İşlemleri
  f. Trafik Sigortası işlemleri
  g. Kasko İşlemleri (İtfaiye araçları )
  h. Ogs-Kgs  İşlemleri
  i. Vize işlemleri
  j. Egzos Muayene işlemleri
  k. Raporlar
  Yukarıda veri  girişleri  yapılan her  işlem  türüne ait  Plaka, Tarih aralığı vb.  sorgulama  kritelerine ait çeşitli raporlar oluşturulur. Ayrıca,  birim veya araç  bazında Aylık, Yıllık, Maliyet, Akaryakıt  Tüketimi, Malzeme sarfiyat gibi raporlamalar oluşturulmaktadır.
  2. Araç Bakım Onarım : Makine ikmal biriminde yapılacak olan  tüm onarım, bakım iş ve işlemlerine ait süreçlerin elektronik ortamda takibi sağlanmaktadır.
  a. Araç Kabul işlemleri
  Servise  gelen araçların karşılanma  işlemleri için  kullanılan  modülde,  “İş emri Bildirim Formu” oluşturulur.  Aracın  geliş sebebi, yapılacak işler ve işlem  yapacak atölyeler ve ustalar  belirlenerek  iş atamaları yapılır.
  b. Kurum Dışı Servis İşlemleri
  c. Malzeme talep ve temin işlemleri
  d. Raporlar
  Araç kabul servisinde açılan  İş Emri Bildirim Formlarıyla  başlayan  bakım ve onarım  işlerindeki  tüm  süreçlere ait  raporlamalar  bulunmaktadır.
  3. Ambar ve Stok Yönetimi : İdarenin  işlemlerinde  kullandığı malzeme ve ekipmanın, Ambar giriş çıkışları ve stok takip işlemlerinin elektronik ortamda  takibinin yapılması Sağlanmıştır.
  a. Malzeme İstek Fişi
  b. Ambar Giriş işlemleri
  c. Ambar  Çıkış işlemleri
  d. Malzeme ve Ekipmana ait stok kontrol işlemleri
  e. Raporlar
  Kurum, Birim,  Ambar, depo cihaz veya malzeme  bazında,   Ambar  giriş  ve çıkış  listeleri  oluşturulmuştur. Haftalık, Aylık, Yıllık vb.  periyotlar dahilinde  alınabilen  raporlarda, Stok  mevcutları  tespit  edilmektedir.
  4. Akaryakıt Giriş Çıkış  yönetimi : İdarenin, Akaryakıt tank veya tankerlerinden yapılan dağıtımların elektronik ortamda izlenmesi sağlanmaktadır.
  a. Tank veya tankerlere Akaryakıt giriş  işlemleri
  b. Tank veya tankerlerden  tanımlı araç veya yerlere akaryakıt çıkış işlemleri
  c. Akaryakıt stok  takip işlemleri
  d. Raporlar
  Kurum,  Tank  veya  tanker  bazında,  belirli  tarih  aralığı ve akaryakıt türlerine  göre  giriş çıkış listeleri  bulunmaktadır.  Harcanan ve stokta bulunan  akaryakıt miktarları   anlık  olarak raporlanabilmektedir.
© Copyright Asis Grup 1998-2019 Kültür Bakanlığı'nın firmamıza tahsis ettiği BİL-KOD:1024