Elektronik Belge Yönetim Sistemi

Sayın Yılmaz AKGÜN’ün hazırlamış olduğu Elektronik Belge Yönetim Sistemi adlı kitabı çıkmıştır. Kitapta yer alan bölüm başlıkları aşağıda bilginize sunulmuştur.

 • Elektromnik Belge Yönetimi
 • Kamuda Birlikte Çalışabilirlik Esasları
 • Veritabanı Yönetim Sistemi
 • Resmi Yazışmalar
 • Arşiv İşlemleri
 • Bilgi Edinme İşlemleri
 • Standart Dosya Planı
 • Elektronik İmza
 • Görüntü İşleme Teknolojileri
 • Kamu İnternet Siteleri Standartları
 • Kayıtlı Elektronik Posta
 • Bilgi ve İletişim Teknolojileri Projeleri
 • Saklama Planı

CD Eki : EBYS ile ilgili yasal dayanakelar , cetveller , tablolar ile planlar ücretsiz olarak verilmektedir.

Bilgi ve iletişim için : info@yilmazakgun.com