Click for English
Ana Sayfa

Yayınlarımız/Elektronik Belge Yönetim Sistemi
Sayın Yılmaz AKGÜN’ün hazırlamış olduğu Elektronik Belge Yönetim Sistemi adlı kitabı çıkmıştır. Kitapta yer alan bölüm başlıkları aşağıda bilginize sunulmuştur.

-          Elektromnik Belge Yönetimi

-          Kamuda Birlikte Çalışabilirlik Esasları

-          Veritabanı Yönetim Sistemi

-          Resmi Yazışmalar

-          Arşiv İşlemleri

-          Bilgi Edinme İşlemleri

-          Standart Dosya Planı

-          Elektronik İmza

-          Görüntü İşleme Teknolojileri

-          Kamu İnternet Siteleri Standartları

-          Kayıtlı Elektronik Posta

-          Bilgi ve İletişim Teknolojileri Projeleri

-          Saklama Planı

CD Eki : EBYS ile ilgili yasal dayanakelar , cetveller , tablolar ile planlar ücretsiz olarak verilmektedir.

Bilgi ve iletişim için : info@yilmazakgun.com 

© Copyright Asis Grup 1998-2019 Kültür Bakanlığı'nın firmamıza tahsis ettiği BİL-KOD:1024