KAMU 24 Web tabanlı Yönetim Bilgi Sistemi Nedir?

Yerel yönetimlere mevzuat ile verilmiş yetki ve görevlerin yerine getirilmesi esnasında yapılan bir takım işlemlerin bilgisayar programlarıyla yapılmasını sağlayan gelişmiş entegre bir sistemdir.

Özellikleri
 • Güncel teknolojik altyapı kullanılarak geliştirilmiştir.
 • Yazılım Çok katmanlı (N-tier) mimariye sahiptir.
 • Yaygın olarak kullanılan Oracle, Microsoft SQL Server, Progres, Informix vb. veritabanı sistemleri ile çalışabilir aynı zamanda veritabanı bağımsızdır.
 • SOA (Service Oriented Architecture) Servis Odaklı Mimariye sahip olduğundan gerek diğer Kamu idareleri uygulamaları ile gerekse bağımsız diğer uygulamalar ile haberleşme ve entegre çalışma imkanı bulunmaktadır.
 • Kullanıcı rol ve uygulama yetkilendirmeleri Sistem yönetiminden oluşturulabilir, kullanıcının yapmış olduğu her işlem (kayıt bazında) log kayıt altına alınabilir.
 • Sms servisi ile tüm uygulamalarınızdan vatandaş yada kullanıcılarla etkileşim sağlanabilir.
 • KPS (Kimlik Paylaşım Sistemi) ile vatandaşa ait nüfus bilgilerinin Nüfus KPS veritabanından alarak-karşılaştırarak yada doğrulayarak, bilgilerin güncelliği ve tutarlılığı sağlanabilir.
 • GIS (Geographic Information System) Coğrafi Bilgi Sistemleri ile entegre çift yönlü çalışabilir şekilde tasarlanmıştır. Arada herhangi bir uygulama yada mesajlaşma sunucusuna ihtiyaç bulunmamaktadır.
 • Mahalli İdareler Harcama belgeleri yönetmeliğinde ve ilgili diğer mevzuatlarda belirtilen şablonlarda tüm raporlar sistemden (Doc-x, Xls-x, Pdf, Html, Xml formatlarda) alınabilir.
 • Modüler yapıda tasarlanmış ve tüm modüllere erişim tek uygulamadan sağlanmaktadır.
 • Uygulama aşamalarında kullanıcının yapmış olduğu işlemler hata ve denetim kontrol aşamalarından geçerek olası hata durumlarında kullanıcı uyarılmaktadır.
Avantajları

Ülkemizde hızlı reform ve değişimler Mevzuatlarda önemli değişikliklere neden olmaktadır. Yazılımlarda herhangi bir değişim önemli ölçüde vakit kaybına ve işlemlerin aksamına neden olmaktadır. Sistem 7/24 çalışma mantığında tasarlandığından ve merkezden yönetilebilir olduğundan bu aksamalar Kamu24 projesinde ortadan kalkmaktadır.

 • Anlaşılabilir kod yapısı sayesinde kurumunuzda görevli bilgi işlem personeliniz kısa sürede sisteme adapte olabilir. Bunun için sadece 2 haftalık eğitim yeterlidir.
 • Web tabanlı olarak tasarlandığından istemcilerde herhangi bir kurulum vs. işlem gerektirmez.
 • Önemli ölçüde zamandan ve maliyetlerden tasarruf sağlar.
 • Dağınık yapıda olan kurumlar için ekstra network maliyetlerini ortadan kaldırır.
 • Mekansal bağımsız çalışma

  Kamu24 yönetim bilgi sistemi uygulamalarını kurum içinde yada kurum dışından* herhangi bir terminalden kullanabilir, olası kendi bilgisayarınızdaki arıza durumunda diğer terminallerden işinizi yapmanıza olanak sağlayarak iş kaybını ortadan kaldırır.

 • E-devlet uygulamalarına haberleşme yeteneği ile veri alışverişi

  Diğer kurumlarda kullanılan uygulamalar ile veri alışverişi imkanı ile önemli ölçüde zaman kazanır, hata olasılığını ortadan kaldırırsınız. Örneğin ihale ilanı için KİK platformuna doğrudan ihale metnini göndermek gibi.

 • Düşük Maliyet

  Internete bağlanabilen çok fazla özelliklere sahip olmayan bilgisayardan bile uygulamayı rahatlıkla kullanabilirsiniz. Bunun için yeniden donanım satın almanız gerekmez. Program kamu idarelerinin bütçe ve muhasebe kayıtlarını oluşturmalarını ve işlemlerini entegre bir şekilde tüm birimler arasında yapılmasını sağlar.