KBS Gelir Programları Modülü

Gelirler modülü mevcut mevzuat hükümlerine göre hazırlanmış ve kurumun tüm vergi, resim, harç ve ücret niteliğindeki gelirlerin tahakkuk, tahsilat işlemlerinin elektronik ortamda yapılmasını, arşivlenmesini ve aynı zamanda KPS (Kimlik Paylaşım Sistemi) bağlantısıyla kimlik verilerinin Nüfus veritabanından otomatik olarak alınmasını ve doğrulanmasını sağlayan gelişmiş entegre bir sistemdir.

 • Emlak Bina Bildirimi
 • Emlak Arsa Bildirimi
 • Emlak Arazi Bildirimi
 • Çevre Temizlik Bildirimi
 • İlan Reklam Vergisi Bildirimi
 • Kira Sözleşmeleri
 • İçme Suyu tahakkuk işlemleri
 • Genel tahakkuk işlemleri
 • Tahakkuksuz Gelir işlemleri
 • Tahsilat işlemleri
 • Azaltan işlemleri
 • Düzeltme işlemleri
 • Tecil - Terkin işlemleri
 • Taksitlendirme
 • Yıllık tahakkuk hazırlama
 • Kbs Entegrasyonu
 • Emlak tahakkuk, tahsilat ve borç raporları
 • Çevre Temizlik tahakkuk, tahsilat ve borç raporları
 • İlan Reklam vergisi tahakkuk, tahsilat ve borç raporları
 • Kira tahakkuk, tahsilat ve borç raporları
 • Su tahakkuk, tahsilat ve borç raporları
 • Genel tahakkuk raporları
 • Tahsilat raporları
 • Genel Tahsilat bordrosu
 • Genel Tahakkuk bordrosu
 • Mükellef Borç raporları
 • Adres bazlı kontrol raporları