Memur Özlük Modülü

657 sayılı Devlet memurları kanuna uygun olarak hazırlanmış Memur özlük modülü mevzuat hükümlerine uygun olarak tutulmaktadır.

Memura ait detaylı bilgiler;
 • Sicil Bilgileri
 • Hizmet bilgileri,
 • Yolluk bilgileri,
 • İzin bilgileri,
 • Raporlu gün bilgileri,
 • Kadro derece bilgileri vs.
kaydedilerek aşağıda yer alan rapor, cetvel ve bildirimler alınabilir;
 • Aile yardım bildirimi
 • Asgari vergi indirimi
 • Personel bilgi listeleri
 • Vizite kağıdı
 • Hastanın diş muayene isteği
 • İzin talep belgesi
 • Memur kadro cetveli
 • Mal bildirim beyannamesi
 • İzin takip ve kontrol raporları
 • İzin kayıt defteri
 • Yurt içi geçici görev yolluk bildirimi
 • Yurt içi sürekli görev yolluk bildirimi
 • Terfi Bilgi raporları
 • Emeklilik raporları
 • Ödül sicil not bilgi raporları
Daha fazla bilgi için formu doldurabilir yada firmamız ile iletişime geçebilirsiniz.