Takbis Modülü

TAKBİS NEDİR ?

Ülke genelinde mülkiyet bilgilerinin bilgisayar ortamına aktarılıp her türlü sorgulamanın yapılabilmesini amaçlayan en temel e-devlet projelerinden birisidir. Amacı, Türkiye genelinde Tapu ve Kadastro kayıtlarının bilgisayar ortamına aktarılarak tüm faaliyetlerin bilgisayar sistemi üzerinden yürütülmesi, böylece gerek özel, gerekse kamu taşınmaz mallarının etkin biçimde takip ve kontrolünün sağlanmasıdır.

Tapu ve Kadastro Bilgi Sistemi ile vatandaşımıza hizmetin güvenilir, güncel ve hızlı bir şekilde hizmet sunulması mümkün olmaktadır. Takbis modülü Kamu24 Version 3 ile bütünleşik bir şekilde çalışmaktadır.

Taşınmazlara ait tüm bilgiler verilen kriterler ile (Taşınmaz Bilgileri , Gerçek Kişi Bilgileri , Tüzel Kişi Bilgileri) Takbis sisteminden otomatik bir şekilde çekilmektedir.