Kik24 Kamu İhale Otomasyonu [CD Versiyonu]

Kik24 Kamu İhale Otomasyonunda hangi ihale ve alımlar yapılabilir ?

  • Mal Alımı, Yapım, Hizmet ve Danışmanlık ihaleleri ile Doğrudan Teminler, Açık İhale usulü, Belli istekliler arasında ihale usulü ve Pazarlık usulü ‘ne uygun olmak üzere tüm ihaleler otomasyon üzerinden yapılabilir.

Güncelleme işlemleri nasıl yapılmaktadır ?

  • Güncelleme program açılışında otomatik olarak yapılmaktadır. Tefe, Üfe endeksleri, eşik değerler, uyuşmazlık kararları, yardım dökümanları, yapılan her türlü değişiklikler hiçbir işlem yapmaksızın makinanıza internet sunucumuzdan yüklenir ve size yapılan değişiklikler bildirilir.

Kamu ihale kanunu Hangi idareler kapsar ?

  • Genel bütçeye dahil daireler, katma bütçeli idareler, özel idareler ve belediyeler ile bunlara bağlı; döner sermayeli kuruluşlar, birlikler, tüzel kişiler.
  • 4964 S.K./1. md. Kamu iktisadi kuruluşları ile iktisadi devlet teşekküllerinden oluşan kamu iktisadi teşebbüsleri.
  • 4964 S.K./1. md. Sosyal güvenlik kuruluşları, fonlar, özel kanunlarla kurulmuş ve kendilerine kamu görevi verilmiş tüzel kişiliğe sahip kuruluşlar (mesleki kuruluşlar ve vakıf yüksek öğretim kurumları hariç) ile bağımsız bütçeli kuruluşlar.
  • 4761 S.K./10. md.) (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilenlerin doğrudan veya dolaylı olarak birlikte ya da ayrı ayrı sermayesinin yarısından fazlasına sahip bulundukları her çeşit kuruluş, müessese, birlik, işletme ve şirketler.

Kik24 Kamu İhale Otomasyonun yanında Mevzuat yada ihale sürecine ait soru ve sorunlarımızda bize destek olabilecek yeterli uzman kadrosu varmıdır ?

  • Kik24 Kamu ihale otomasyonu ihale sürecinin tamamını yönetmenize yardımcı olur. Ayrıca gerek destek hatlarımızdan gerekse site üzerinden uzmanlarımıza soru ve sorunlarınızı ileterek çözüm konusunda bilgilendirilirsiniz.

Kik24 Kamu İhale Otomasyonunda Kamu ihale kurumunun yayınlamış olduğu kararları görmek ve içerisinde sorgulamalar yapmak mümkün müdür ?

  • Elbette. Tüm kararlar programda yüklenmiş ve detaylı sorgulamalar yapılabilecek durumdadır. Ayrıca Kamu İhale kurumu tarafından yayınlanan kararlar anında sisteme operatörlerimiz tarafından girilmekte ve internet sunucumuzdan sizlere program açılışında yada manuel güncelleme seçeneğiyle aktarılmaktadır.